VOORTGANG BOUW

De bouw schiet al aardig op!

Hoogste punt van de woningen is bereikt. De binnentrappen zijn gemonteerd en met het aanbrengen van de constructie voor de gevels is een begin gemaakt.